PROJEKTY UNIJNE W NASZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Projekt w ramach działania 3.4
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  1. Cel projektu: "Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy, tj: 01.07.2020 - 30.09.2020"
  2. Planowane efekty: Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19
  3. Wartość projektu: 131 208,00 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 100% wartości projektu


 

FORMULARZ OFERTOWY NA CYFROWY SYSTEM POLIGRAFICZNY

 

FORMULARZ OFERTOWY NA AUTOMAT DO ZSZYWANIA NIĆMI BLOKÓW KSIĄŻEK