Kalendarze Kalendarze

Szkolnictwo wyższe


Szkolnictwo wyższe

Od wielu lat jesteśmy producentem druków obowiązkowych i pomocniczych dla uczelni wyższych. Wszystkie oferowane przez nas druki są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Realizujemy umowy przetargowe i zamówienia bezpośrednie dla ok. 90 uczelni wyższych. Mamy przyjemność zaopatrywać m.in.:
 
• Uniwersytety w: Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu, Łodzi, Rzeszowie, Katowicach, Szczecinie, Krakowie, Zielonej Górze, Białymstoku.
• Politechniki: Warszawskiej, Poznańskiej, Radomskiej, Rzeszowskiej, Gdańskiej, Opolskiej, Częstochowskiej, Wrocławskiej, Krakowskiej, Łódzkiej.
• Uniwersytety Rolnicze w: Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy.
• Uniwersytety Ekonomiczne w: Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie.
• Akademie Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie, Białej Podlaskiej, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach.
• AGH w Krakowie oraz wielu uczelni niepaństwowych.
• SGGW w Warszawie.

Jako producent deklarujemy zgodność naszych druków z wymogami wynikającymi z ogólnych rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją jakości naszych wyrobów, a ceny producenta niewątpliwie wpłyną na wzajemne relacje z Państwem.

W naszej ofercie posiadamy:

 1. dyplomy ukończenia studiów (w oprawie ze skóry ekologicznej lub naturalnej),
 2. okładki do suplementów oraz teczki,
 3. indeksy - różne rodzaje w oprawie introligatorskiej, szyte drutem lub nićmi, w okleinach z tworzyw sztucznych i papierowych,
 4. legitymacje (różnego typu)

  • zwykła papierowa
  • papierowa w oprawie twardej - introligatorska
  • elektroniczna ELS*

  *Elektroniczna Legitymacja Studencka ma formę karty z tworzywa sztucznego z wbudowanym procesorem, a jej wzór graficzny jest jednolity dla wszystkich uczelni. Legitymacja wyposażona jest w chip stykowy lub bezstykowy interfejs Mifare. Według rozporządzenia jest ona dokumentem poświadczającym status studenta. Dodatkowo może być ona wykorzystywana jako karta biblioteczna, karta dostępu do laboratoriów, bilet komunikacji miejskiej itp.

 5. tuby do dyplomów w różnych kolorach, w okleinach z tworzyw sztucznych oraz skóropodobnych,

 6. druki pomocnicze (wydania ksiażkowe), w twardej oprawie introligatorskiej, szyte nićmi, w okleinach z tworzyw sztucznych na papierze offsetowym,

 7. teczki do akt - różne kolory opraw, papier karton bielony jednostronnie o dłużej sztywności,

 8. druki na papierze offsetowym w oprawie zeszytowej, szyte drutem, w blokach lub luzem.

brak